Varför isolera ur växter?

Arbete på laboratoriet. Foto: Jan G. Bruhn.
Arbete på laboratoriet.
Foto: Jan G. Bruhn.

Många av de biologiskt aktiva substanserna i växter har en enkel kemisk struktur (t.ex. eugenol, hydrokinon, anetol) men det finns även kemiska ämnen med mycket komplicerad struktur (Exempel: taxol, vinkristin, artemisinin).

Eftersom det ofta krävs många syntessteg att med hjälp av organisk kemi tillverka den rätta strukturen är det en kostsam procedur.

Det krävs en stor mängd råvaror eftersom man ofta förlorar en del under arbetets gång då syntesmetoderna väldigt sällan omvandlar allt utgångsmaterial till delprodukt. I växten genomförs dessa reaktioner med hjälp av olika enzymsystem som är speciellt anpassade till att framställa de rätta substanserna.

Därför är läkemedelsindustrin fortfarande beroende av medicinalväxter som råvaror vid medicintillverkning. Flera av de växtsubstanser som är i medicinskt bruk i dag är inte ekonomiskt lönsamma att syntetisera. De är för komplicerade. Det hindrar inte att det kan vara svårt att få fram substanser ur växtmaterial också eftersom den sökta substansen ofta förekommer i halter mindre än 0,1%.

Vid Uppsala universitet idag sker det forskning rörande isolering av medicinskt aktiva substanser ur medicinalväxter vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Senast uppdaterad: 2022-03-08