Medicinska insekter irriterar

Spansk fluga är en grönskimrande skalbagge
som har ett förflutet i medicinen.
Foto: Hans Meilon

Spansk fluga, en torkad smaragdgrön skalbagge Lytta vesicatoria, var ryktbart läkemedel som bl a rekommenderades av den svenske sjuttonhundratals-lä

karen Rosén von Rosenstein. Den skulle hjälpa mot huvudvärk, ”i alla hetsiga Febrar, mot Tandvärk, när den kommer af Rheumatisme, i alla Utslags-febrar, i Inflammations-febrar, i Fluss på ögon och öron, i Höftvärk”.

Spansk fluga ökar blodflödet i huden

Burk med myrsyra fotograferad i Linnés medicinalskåp i Uppsala. Foto: Håkan Tunón med godkännande av Svenska Linnésällskapet.
Acidum formicum eller myrsyra.
Burken finns i Linnés
medicinalskåp i Uppsala.
Foto: Håkan Tunón med
godkännande av Svenska
Linnésällskapet.

Även under 1900-talet beredde man s k dragplåster, där plåstrets förmåga att irritera huden till blåsor användes. När blåsan sprack drogs det sjuka ut med vätskan. Man ansåg att en invärtes inflammation kunde dras till ytan. Idag vet man att skalbaggen innehåller ett ämne som är mycket hudirriterande och som orsakar blåsor vid hudkontakt. När huden retas ökas genomströmningen i de ytliga blodkärlen vilket ger en positiv känsla vid muskelvärk, reumatism och liknande. Det är därför liniment fungerar. Den spanska flugans förmåga att öka det ytliga blodflödet har även använts i andra sammanhang, exempelvis som afrodisiakum – potenshöjande medel – för män.

På samma sätt användes tidigare ett destillat av levande myror, vilket huvudsakligen bestod av vattenblandad myrsyra, även det ett mycket hudretande ämne som användes som liniment.

Senast uppdaterad: 2021-06-21