Litteratur

Här följer en förteckning över den litteratur ur vilken uppgifter hämtats till detta avsnitt av Linné on line. Vill man följa Linné från ungdomstiden och få en detaljerad information om de olika epokerna i hans liv finner man detta i Th M Fries: Linné: Lefnadsteckning. Ur Otto E A Hjelts skrift Carl von Linné såsom läkare och medicinsk författare kan man hämta en beskrivning av hans gärning som läkare. Ingvar Svanbergs
beskrivning av Linnés lärjungars resor är en fascinerande läsning med rikliga uppgifter om de observationer man hämtade från växt- och djurriket.

 • Avhandlingar (Valda avhandlingar av Carl von Linné utgivna av Svenska Linnésällskapet):
  • Elektriskt-medicinska satser, nr 19
  • Det förändrade köket, nr 24
  • Grunderna till hälsan, nr 28
  • Berusningsmedel, nr 40
  • Starkt luktande ämnen, nr 54 (ref 1 efterskrift)
 • Ahlberg Karl: Den svenska farmaciens historia. W Billers Bokförlag AB (1908)
 • Fries Th M: Linné: Lefnadsteckning. Fahlcrantz & Co (1903)
 • Fåhraeus Robin: Läkekonstens historia I, II. Vår tids medicin. Bonniers (1946)
 • Hjelt Otto E A: Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige. Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri (1877)
 • Hjelt Otto E A: Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare. Almquist&Wiksells boktryckeri AB (1907)
 • Landell N-E: Läkaren Linné. Medicinens dubbla nyckel. Carlssons (2004)
 • Svanberg I: Linneaner. Wahlström&Widstrand (2006)
 • Carl von Linnés Öländska resa. Natur och Kultur (2005)
 • Carl von Linnés Skånska resa. Natur och Kultur (1963)
 • Carl von Linnés Lappländska resa. Natur och Kultur (1969)
 • Carl von Linné: Om jämvikten i naturen. (Översättning A Piltz, Inledning av G Broberg). Carmina bokförlag (1978)
 • Hult O: Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai, lifmedici hos Erik XIV och Johan III – ett bidrag till svensk läkarhistoria under Vasatiden). Bröderna Lagerström boktryckeri, Stockholm (1918)
 • Sandberg F, Bohlin L: Fytoterapi: växtbaserade läkemedel. Hälsokostrådets förlag AB (1993)
Senast uppdaterad: 2022-02-16