Forskande elever

Linné hade ett stort antal lärjungar. Man brukar kalla dem ”linneaner” och de som gav sig ut i världen utanför landets gränser betecknades som ”apostlar”. Båda benämningarna förpliktigade till att både bedriva vetenskap och sprida tillgänglig kunskap. Man kan se Linnés roll som läraren, föredömet. Man kan också i relationen till eleverna se en uppdragsgivare med, får man intryck av, en viss auktoritär hållning. Vad kan Linné ha lärt ut? De som följde med honom på resorna måste ha tagit intryck av hans förmåga att intervjua den lokala befolkningen – hur han närmade sig dem som hade information och kunde bidra till den centrala frågan, nämligen ”till vad nytta”? Många av eleverna blev provinsialläkare, några apotekare men även präster. En intressant företeelse inte minst ur pedagogisk synpunkt är avhandlingarna.

Senast uppdaterad: 2022-02-16