Tro och vetande

På 1700-talet började man ifrågasätta vissa dogmatiska föreställningar. Det var en svår balans som mötte forskaren. Konsekvenserna av att sätta i fråga rådande doktrin i ett auktoritärt samhälle kunde vara riskabla. Linné kom från ett prästhem. Han hade en religiös övertygelse och måste balansera sin syn på naturen mot denna övertygelse. Han påtalar människans likheter med aporna och sätter in människan i djurvärldens systematik men skall ändå undvika att ifrågasätta den bibliska skapelseberättelsen. På sina resor möter han mycket folktro. Ur denna folktro skall han utvinna vad som fyller måttet att vara så beprövad erfarenhet att det kan vara till nytta.

Avbilder av Linnés klassifikationer av människan som Homo Sapiens
Linné klassificerar människan som Homo Sapiens. Kontinuiteten med djurvärlden är tydlig.
Källa: Linné och hans apostlar S Sörlin, O Fagerstedt, Natur och Kultur, 2004

Senast uppdaterad: 2022-02-16