Naturvetenskapens ställning

Nyttoaspekten ligger i tiden för Linnés verksamhet. Han hade Rikets ständers uppgift att inventera landets naturresurser och hur man kunde utnyttja dem för bl a nya läkemedel. Naturvetenskapen var lågt värderad. Teologer betalades bättre och hade högre social status. Resurserna för läkarvetenskap vid universiteten var dåliga.  Men i tiden låg förändringar. Linné och en krets kring honom grundade Vetenskapsakademin till stöd för naturvetenskaplig forskning. Den politiska situationen var också gynnsam för naturvetenskap. Landet var ekonomiskt i kris efter Karl XII:s krigföring och behövde en inventering av landets resurser, internationellt samarbete och kunskapsutbyte inom naturläran. Forskningens förutsättningar var även på den tiden knutna till sponsorer. En eldsjäl behövdes för att med energi, ambition och förmåga tolka och ordna kunskap så att den blev tillgänglig och inte minst presentera rön så att den politiska ledningen förstod och lät sig övertygas. Linné var denna eldsjäl.

Senast uppdaterad: 2022-02-16