Linnés personliga förutsättningar

Linné drevs av en påtaglig kunskapstörst, ägde förmåga att se detaljer i sin omgivning och att systematisera observationer. I dagens forskningspolitik möter man begreppen grundforskning och tillämpad forskning. Grundforskningen är mer föutsättningslöst ägnad att skapa en kunskapsbank. Den tillämpade forskningen har ett mer nyttoinriktat syfte. I Linnés verksamhet fanns både grundforskarens fråga om en sjukdoms orsak (patogenes) och undersökningar om lämplig behandling, dvs till vad nytta kunde man använda viss information. Linné måste ha haft en betydande positiv och övertygande utstrålning. Detta fanns med honom redan som ung. Som vuxen ger han intryck av att lätt ha vunnit sin omgivnings förtroende. Makthavare stödde honom. Mängden elever vittnar om att Linné kunde entusiasmera, väcka intresse för forskning och vara den ledande. Ledande i så mening att han var auktoritär och samtidigt inspirerande. Hans omtanke om sina elever när de vistades utomlands kanske kan sättas ifråga. Tiden som praktiserande läkare är förhållandevis kort. Intresset för forskning och den mer akademiska verksamheten har fått störst utrymme. I mötet med patienterna verkar han emellertid ha ingett förtroende.

Senast uppdaterad: 2022-02-16