Tiden i Lund (1727–28)

Som nämnts ovan reste Linné till Lund för att där läsa medicin. Undervisningen var emellertid rätt bedrövlig. Medicinska fakulteten i Lund utgjordes av en enda person: professorn Johan Jacob von Döbeln. Därtill kom att den medicinska fakulteten saknade medel till understöd åt sina studenter. I Lund levde och verkade vid den tiden medicine doktorn Kilian Stobaeus. Han blev 1728 e o professor i Philosofiae Naturalis et Physics Experimentalis och var dessutom livmedicus. Professurens innehavare ”skulle vara läkare och ha kunskap inom anatomi, botanik, mineralogi, kemi och kännedom om naturföremål”. Linné fick bostad hos Stobaeus. Där bodde han under hela sin Lundatid (Storgatan 111). Stobaeus beskrevs som sjuklig, enögd, krumpen på ena foten, plågad av migrän, hypokondri och ryggvärk men betraktades som genial. Linné fick så småningom mycket nära och förtroendefull kontakt med Stobaeus. Det som inledde detta förhållande har Linné själv beskrivit i en av sina självbiografier. Linné hade inga böcker och inga pengar till att köpa några. Han blir bekant med Stobaeus' amanuens, en tysk medicinstuderande, David Samuel Koylas. Koylas hade tillgång till Stobaeus' bibliotek. Linné fick låna böcker genom amanuensens försorg men mot löftet att böckerna skulle vara på plats i biblioteket nästa morgon, innan Stobaeus hade stigit upp. Linné läste således nattetid. Efter någon tid oroade sig professor Stobaeus' mor, som hade sitt rum bredvid Linnés kammare, över att ljuset var tänt under natten i Linnés rum. Hon fruktade att han somnade ifrån ljuset. Då detta var en brandfara rapporterade hon detta för sin son som vid halvtvå-tiden instundande natt stiger in i Linnés rum. Han finner dock sin hyresgäst inte sovande utan studerande en samling böcker – från hans bibliotek. Linné förklarar situationen och Stobaeus blir rörd av medlidande med den fattige och kunskapstörstande studenten. Linné får nu tillåtelse låna böcker ur biblioteket dagtid och uppmanas sova nattetid. Episoden leder också till att utöver tillgång till litteratur får Linné gratis måltider hos professorn, får besöka hans patienter och behandlas som medlem i familjen. Linnés intresse och oerhörda flit gjorde starkt intryck och det uppstod en ömsesidig uppskattning och vördnad.

Linnés far hade nu fullt ut insett att sonen inte hade en framtid som präst. Modern hoppades fortfarande på teologin och konstaterar uppgivet: ”Carl intet gjorde annat än klistrade örter på papper”. Dr Rothman rådde Carl att överge Lund för studier i Uppsala som han ansåg hade fördelar framför undervisningen vid Lunds universitet. Carl hade själv haft tankar på detta och kände sig nu styrkt i beslutet. Föräldrarna samtyckte. Den 23 augusti 1728 reste således Linné till Uppsala dit han anlände den 5 september. Det tog lång tid att resa på den tiden.

Senast uppdaterad: 2022-02-16