Offentlig anatomisk dissektion

I januari 1729 dvs ett år efter det att Linné kom till Uppsala besökte han Collegium Medicum i Stockholm (ungefär motsvarande Socialstyrelsen). Han fick då veta att det skulle ske en offentlig anatomisk dissektion på en kvinna som dömts till döden genom hängning. De avgiftsbelagda anatomiska demonstrationerna utfördes av specialister inom olika medicinska områden. Dissektionerna utfördes på en anatomiteater inrymd i Södermalms Stadshus och pågick i sex dagar. Demonstrationerna var mycket detaljerade. Trots att det var en tung belastning för hans ekonomi, fanns Linné med bland åskådarna på samtliga föreläsningar. Han förde noggranna och omfattande anteckningar.

Senast uppdaterad: 2022-02-16