Källor och andra skrifter till Linné och ekologin

Källor

  • Du Rietz GE. 1957. Linnaeus as a phytogeographer. Vegetatio 7: 161-168.
  • Eriksson G. 1983. Linnaeus the botanist. I Linnaeus: the man and his work (red. T. Frängsmyr), pp 63–109, University of California Press
  • Stauffer RC. 1960. Ecology in the long manuscript version of Darwin's Origin of species and Linnaeus' Oeconomy of nature. Proc. Am. Philos. Soc. 104: 235-241.
  • von Linné C. 1749. Pan Suecicus.
  • von Linné C. 1768. Brev 21 november 1768 till Nicolaas Laurens Burman, Amsterdam. http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A232622&dswid=-9721
  • von Linné C. 1978. Om jämvikten i naturen. Inledning och kommentarer av Gunnar Broberg, texterna översatta av Anders Piltz. Bokförlaget Carmina, Stockholm. - De tre skrifterna Oratio de telluris habitabilis incremento (Den beboeliga världens tillväxt, 1744), Oeconomia naturæ (Naturens hushållning, 1749) och Politia naturæ (Naturens styrelseskick, 1760) citeras här från denna skrift. 

Andra skrifter om Linné och ekologi

  • Egerton FN. 2007. A History of the ecological sciences, Part 23: Linnaeus and the Economy of Nature. Bull. Ecol. Soc. Am. 88: 72-88.
  • Hestmark G. 2000. Oeconomia Naturae L. The ecology of Linnaeus was stoic, baroque and surprisingly modern. Nature 4052: 19.
Senast uppdaterad: 2022-10-25