Evolution vs Skaparen

För Linné var det självklart att ingenting existerar utan orsak, och att alla orsakskedjor går ytterst tillbaka till den första, oändliga och fullkomliga Orsaken, dvs. Skaparen. I modern ekologi talar man om ultimata förklaringar – hur evolutionen över generationer lett till en viss anpassning. Däremot ser vi likheter med dagens ekologiska resonemang när Linné talar om sekundära orsaker; det som numera kallas proximata förklaringar – mekanismer för hur till exempel fysiologiska processer samverkar med miljön. 

Senast uppdaterad: 2022-10-25