Ekosystemekologi

Näringskedjor

Djurens och växternas tredje fas är undergången (destructio). Här ingår hur växter och djur lever av varandra i en oavbruten kedja:

växt => bladlus => blomfluga (Musca aphidivora) => rovfluga (Asilus) => trollslända (Libelula) => spindel => sparv => hök 

Detta är ett exempel på en näringskedja, men något försök att beskriva näringsvävar som inkluderar mutualism, nedbrytning och att många arter livnär sig på flera trofiska nivåer gjorde inte Linné.

Kretslopp i naturen

Den sista fasen av undergången är hur döda organismer bryts ned och ger upphov till mylla. I första steget är asätarna helt nödvändiga för kretsloppet: Hela jorden skulle överhopas med as och stinkande kroppar om inte vissa djur ansåg dem för läckerheter. Linné betonar maskarnas betydelse på samma sätt, men allt detta visste naturligtvis varje bonde på 1700-talet. Hur den vidare förvandlingen till mylla går till var däremot svårt att förstå på 1700-talet, men Linné förklarar i alla fall att svampar är delaktiga i nedbrytningen av t.ex. ett dött träd.

Senast uppdaterad: 2022-10-25