Per Daniel Amadeus Atterbom

"Linnea" i diktcykeln "Blommorna" publicerad i tidskriften Poetisk Calender 1812.

Torkade blommor ur Ryttmästare Johan Wilhelm Palmstruch, Svensk Botanik, del 1, (1802)
ur Ryttmästare Johan Wilhelm Palmstruch,
Svensk Botanik, del 1, (1802)

De dunkla träden skälva 
Från gråa bergets hatt; 
Tyst fråga rå och älva, 
Om hettan än gör matt. 
Och svalkan fram dem tjusar 
Och genom skogen susar 
En ljusklar gudatanke, 
I Nordens sommarnatt.

Du höga barrskog! gruvlig 
För mången är din mo; 
För mig du är blott ljuvlig, 
Ett hem av fredad ro. 
Är denna tid väl nattens? 
Mig syns, på alla vattens 
Lustvågor bygga strålar 
Ännu en luftig bro.

Naturens hjärta klappa 
Jag hör, av glädje varm, 
Och under mossans kappa 
Jag smeker modrens barm; 
Ur bladen, evigt gröna, 
Jag lyfter mig, att röna 
Hur lycklig jorden sover 
På hennes hulda arm.

Väl is och snö mig brydde, 
Ett bistert tidevarv; 
Men över öcknen grydde 
De fordna somrars arv. 
Midsommarsoln kom åter, 
Hon ropte: "varför gråter 
Bland ljung och barr den lilla? 
jag fäller ju min larv."

Då flög mig genom kinden 
En glöd av mänskofärg, 
Och nektarrök i vinden 
Jag spred bland gran och berg. 
Du kallar doften härlig? 
O pilgrim, jag är ärlig; 
Jag vill dig skälet yppa, 
Men tystnad blott mig svärj!

Har du en själ som nöjsam 
I heligt armod är; 
En vilja, troget böjsam 
Alltefter Guds begär: 
Då skall dig uppenbaras, 
Varför mitt liv förklaras 
I denna himla-ånga, 
som är ditt sinne kär.

Vad svävar över skogen, 
Vid vakans sista slag? 
En vördad skugga, trogen 
Sitt forna hems behag; 
Den siarn som mig tydde 
Och med sitt namn mig prydde; 
Naturens präst med fromma 
Och glada anletsdrag!

Han tyckes vilja stanna 
Vid Nordens midnattsfest; 
Men snart med mulnad panna 
Ser bort den höge gäst. 
Han suckar: "Svenska jorden 
Är ej förändrad vorden; 
Men ack! det svenska hjärtat, 
Finns därav kvar en rest?"

Var sig det hjärtat gömmer, 
Vet jag rätt besked; 
Kanhända, att det drömmer 
I dessa skogars fred. 
Av daggens kvällsvard mätta, 
Sig sagans andar sätta 
Hos mig, att eftersinna 
Varför dess sol gick ned.


Litteraturtips:
Gunnar Eriksson, Romantikens världsbild speglad i 1800-talets svenska vetenskap (1969)

Carl Santesson, Atterboms ungdomsdiktning (1929)

Senast uppdaterad: 2022-02-16