Linné och ekologin

Collage med en näringsväv, med växt, ekorre och svamp.

Linné och ekologin

De ekologiska idéerna på 1700-talet utvecklades från fysikoteologi till protoekologi. Så småningom föddes vetenskapsområdet ekologi.

Det är som om den verklige Linné gäckar oss. Han finns där som en inspirationskälla, han lockar oss att med nya ögon se på naturen och att förundras över den. Han står där som ett utropstecken som trotsar våra lärda ansträngningar vid skrivbordet. Han är en gåta att återvända till. Han är ett vägmärke som pekar rakt ut i markerna och hagarna och vidare in i skogen. Här kan du lära dig mer om:

En vetenskapshistorisk resa från Linné och Darwin till idag

För många biologer är Linné ett vägmärke som pekar rakt ut i markerna och hagarna och vidare in i skogen. Hans förmåga att beskriva växter och djur och att förundras över det vardagliga i naturen har för många varit en stor inspirationskälla. Men den biologiska forskningen har förändrats mycket sedan 1700-talet. Både kunskap och idéer har utvecklats. Här undersöker vi ekologins utveckling ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv.

Linné och de ekologiska idéerna 

Linnés fysikoteologiska tankar om en ”Naturens ekonomi” utgjorde ett förstadium till 1800-talets ekologi. Linnés religiöst förankrade begrepp översattes av senare naturforskare i sekulära termer. Linnés proto-ekologi kom bl.a. att påverka Darwin när denne formulerade sin evolutionsteori. Perspektivet är främst begreppshistoriskt.


Ekologins etablering i Sverige

Under 1800-talet växte ekologin som vetenskaplig gren fram och etablerade sig i Sverige. Vi förklarar den utvecklingen från ett vetenskapssociologiskt perspektiv, med naturalhistorikernas beskrivande fältstudier och den linneanska traditionen som bakgrund.

Senast uppdaterad: 2022-02-16