Insektshotell – trädgårdens barnkammare

Botaniska trädgårdens insektshotell är hem för många värdefulla och fascinerande djur i trädgården.

Nyfikna skolelever vid Botaniska trädgårdens insektshotell.
Botaniska trädgårdens insektshotell.

Pollinatörer

Många växter är beroende av bin och andra insekter för pollination så att de kan sätta frö. Humlor, solitärbin och andra steklar behöver lämpliga hål där deras larver kan utvecklas. Honan varvar matsäck i form av pollen med ägg och mellanväggar. Slutligen sätts ingångshålet igen för att hålla objudna gäster borta.

Rödmurarbi (Osmia bicornis) som murar igen sitt hål.
Rödmurarbi (Osmia bicornis) som murar igen sitt hål.

Nyckelpigor och tvetjärtar äter bladlöss

Med en variation av olika material blir insektshotellet övervintrings- och boplatser för många olika småkryp. Gamla kottar blir bra skrymslen för nyckelpigor. Både som larver och vuxna äter de stora mängder bladlöss. Även tvestjärtar gör stor nytta som skadedjursbegränsare. När mörkret faller kommer de fram och kalasar på bladloppor, kvalster och bladlöss.

Genom att underlätta för småkrypen blir den biologiska mångfalden större och vi får rikligare skördar och en mer levande trädgård. 

Färgväppling (Baptisia australis) pollineras av humla i Botaniska trädgården, Uppsala universitet..
Färgväppling (Baptisia australis) pollineras av humla.

Senast uppdaterad: 2023-04-11