Medicin, mat, mystik

Under Kemiåret 2011 visade vi en utställning om medicinalväxter i Botaniska trädgården. Här kan du öppna pdf-filer med information om de växter som ingick i utställningen. Skylttexterna är sammanställda från texter skrivna av farmaceutstudenter vid avdelningen för farmakognosi, Uppsala universitet. De får endast användas för undervisning i Botaniska trädgården.

Medicinalväxter utomhus i Botaniska trädgården eller i orangeriet.

Medicinalväxter i Tropiska växthuset.

Växter utomhus i Botaniska trädgården och i Orangeriet

Karta över Botaniska trädgården. På kartan kan du se i vilka områden de olika medicinalväxterna är planterade.

Karta över medicinalväxternas placering, för utskrift (pdf). Orangeriväxterna flyttas inomhus under vinterhalvåret.

Medicinalväxter i barrväxtkvarteret och längs norra muren

Medicinalväxter i och runt Orangeriet

Medicinalväxter i och runt köksväxtlandet

Medicinalväxter i kryddväxtlandet och skolträdgården

Medicinalväxter i Tropiska växthuset

Senast uppdaterad: 2023-11-10