Hitta Turessons björkallé

Turessons ursprungliga björkallé finns i öst-västlig riktning, norr om det nybyggda bostadsområdet. Den björkallé som planterades på 1980-talet ligger i anslutning till den ursprungliga, men i nord-sydlig riktning längsmed Dag Hammarskjölds väg.

Senast uppdaterad: 2024-02-05