Hitta Turessons björkallé

Turessons ursprungliga björkallé finns i öst-västlig riktning, norr om det nybyggda bostadsområdet. Den björkallé som planterades på 1980-talet ligger i anslutning till den ursprungliga, men i nord-sydlig riktning längsmed Dag Hammarskjölds väg.

Hitta till Stadsskogsgranen

Stadsskogen ä ett naturreservat som ligger mellan bostadsområdena Kåbo, Sommarro, Eriksberg och Rosendal.

Senast uppdaterad: 2023-06-19