Strandeken i Vårdsätra

Foto på den stora eken i Vårdsätra.
Foto Hanna Danko

Även om Vårdsätra naturpark är ett av Sveriges äldsta naturreservat är det inte i närheten av lika gammalt som Strandeken. Ingen vet exakt, men dess ålder har uppskattats till 500–600 år. Den har alltså stått här ända sedan senare delen av medeltiden! 

En uråldrig jätte

  • Ålder: antagligen 500–600 år
  • Höjd: 29 m
  • Diameter: 2,4 m
  • Omkrets: 7,5 m

När en ek har blivit över 200 år gammal växer den i regel inte mer på höjden. Däremot kan den fortsätta att växa på bredden i många år till vilket gör att den kan få en mycket tjock stam. Strandekens omkrets är hela 7,5 meter, så för att nå hela vägen runt den behövs fem medellånga personer.

Ek är en bokväxt

Det vetenskapliga namnet för ek är Quercus robur, och den ingår i familjen bokväxter. Trots att familjen består av över 900 arter hittar vi bara tre av dem i vår inhemska flora: ek, bergek och bok. Ek och bergek är ganska lika varandra till utseendet, men ett tydligt kännetecken är att ekens ekollon sitter på långa skaft medan bergekens knappt har några skaft alls. I våra trakter är bergeken dessutom sällsynt.

Var hittar vi eken?

Ek finns i nästan hela Europa, förutom i de allra nordligaste och sydligaste delarna. Det betyder att den trivs bättre i södra Sverige än i norra, och ovanför Dalälven börjar det bli riktigt glest mellan ekarna. Här hos oss är den vanlig – Uppland är näst efter Östergötland det landskap med flest inrapporterade fynd av ek på Artportalen. Den finns oftast i blandskog, lövskog och på gräsmarker. Öppna landskap är inga problem för eken, för dess djupa rotsystem gör att den står stadigt när det stormar.

Hur länge har det funnits ekar här?

För ungefär 9 000 år sedan började eken att etablera sig i södra Sverige. Den spred sig successivt norrut, och förmodligen nådde den Uppland runt 1 000 år senare. Den brukade vara betydligt vanligare än vad den är nu. Pollenanalyser visar att den har minskat sedan vår tideräknings början, och minskningen har gått snabbare de senaste 400 åren.

Kungligt träslag 

Närbild på stammen av den stora eken i Vårdsätra.
Foto: Hanna Danko

Av alla svenska träslag är ek det som är mest motståndskraftigt mot röta. Dessutom är virket starkt och böjbart; egenskaper som gör det perfekt för båtbyggen. Just därför bestämde Gustav Vasa på 1500-talet att Sveriges alla ekar nu tillhörde honom – han skulle ju bygga en magnifik flotta. Till böndernas förtret behöll kronan äganderätten till landets ekar ända fram på 1800-talet. Det betyder att Strandeken antagligen har räknats som kunglig egendom i halva sitt liv.

Ekollonen är ekens frukter, och de innehåller tanniner som kan ge magproblem och andra förgiftningssymptom hos människor och många djur om de äts. Grisar verkar dock inte ha så ont av tanninerna, och förr var det vanligt att bönderna i södra Sverige lät sina grisar ströva fritt i ek- och bokskogar där de livnärde sig på ekollon och bokollon.

Senast uppdaterad: 2023-04-12