Hitta till Stadsskogsgranen

Stadsskogen ä ett naturreservat som ligger mellan bostadsområdena Kåbo, Sommarro, Eriksberg och Rosendal.

Senast uppdaterad: 2023-06-19