Hitta till Kronparkstallen

Kronparkstallen, Upplands grövsta tall, står i den sydvästra delen av Kronparkens naturreservat. I området finns många tallar som är över 300 år gamla.

Senast uppdaterad: 2023-06-20