Utrotningshotade kaktusar

Hotet om utrotning

Urklipp ur Aftonbladete 20 mars 1992, med rubriken Varning för kaktustjuvar.

Kaktusar växer långsamt och sätter odlarens tålamod på hårda prov. Det kan vara frestande att gräva upp kaktusar i naturen och ta med sig hem till den egna samlingen eller till försäljning. En stor eller sällsynt kaktus kan vara värd mycket pengar. Att sälja vildväxande kaktusar kan därför vara en lönsam affär. Vissa sällsynta eller långsamväxande kaktusar löper stor risk att bli utrotade av ivriga kaktussamlare.

CITES reglerar handeln

För att begränsa och kontrollera handeln med kaktusar är de upptagna i "Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter", förkortad CITES. Det är samma konvention som reglerar handeln med t ex elfenben, tigerskinn och noshörningshorn. Konventionen har skrivits under av 120 länder, däribland Sverige.

Tillstånd krävs för internationell handel

I enlighet med CITES krävs export- och importtillstånd för alla kaktusar. Detta gäller både odlade och vildväxande kaktusar, bara några få undantag finns. För de mest hotade kaktusarna gäller särskilda regler: All handel med vilda plantor, och frön från vilda plantor, är förbjuden. Till de kaktusar som betraktas som akut hotade hör prismakaktus och gråsuggkaktus.