Kaktusar som ogräs

Tidiga invandrare till Europa

Kaktusar var bland de första växter som de spanska kolonisatörerna förde med sig hem till Europa från Amerika under 1500- och 1600-talen. De blev dekorativa inslag i trädgårdarna runt Medelhavet. Plantager av opuntia för odling av koschenillöss och kaktusfikon anlades vid Medelhavet, på Sri Lanka och i Sydafrika.

IIlustration av gulblommig opuntia-kaktusKaktusar på rymmen

Kaktusarna spred sig så småningom ut i den omgivande naturen. Några blev mycket svåra ogräs. Av alla kaktusar var opuntiakaktusarna de som hade lättast för att sprida sig. Grenbitar som bryts loss från växten rotar sig fort och växer upp till nya plantor. I Medelhavsområdet, Sydafrika och Australien växer numera många förvildade opuntiakaktusar.

Kaktuspest i Australien

Nybyggarna i Australien planterade opuntia som levande stängsel. Särskilt en art, Opuntia stricta, trivdes utmärkt. År 1925 fanns den över ett 243 000 kvadratkilometer stort område. På många ställen var marken täckt av kaktusar. De hade blivit en okontrollerbar pest. Många misslyckade försök gjordes för att bli av med kaktusarna innan man kom på en effektiv metod.

I Centralamerika finns en liten fjäril, Cactoblastis cactorum, vars larver lever av opuntiakaktusar. På försök importerades Cactoblastisfjärilar till Australien. Kanske kunde de användas för att bekämpa de taggiga ogräsen? Importen visade sig vara ett lyckokast. Fjärilarna förökade sig snabbt och deras larverna satte i sig mängder av kaktusar. Efter några år var kaktusarna i stort sett försvunna. De få Opuntia stricta som finns kvar idag kontrolleras hårt av fjärilarna.