Symbios – att leva tillsammans

Hur arter utvecklas beror på hur omgivningen ser ut och vilka andra arter som finns där. Arterna är beroende av varandra och har varit det under flera miljoner år. Många djur hjälper växterna med befruktning och med att sprida frön. Växter kan förse djur med mat. Ibland lever olika arter till och med tillsammans. De har uppkommit genom samevolution.

Inuti myrklumpens förtjockade stam finns gångar och håligheter där det bor myror. Växten ger myrorna en skyddad boplats och myrorna gödslar växten inifrån med det material de bär hem. På undersidan av bladen hos kaffesläktingen Psychotria kirkii finns små gropar. I groparna bor det bakterier. Växten överlever inte utan bakterierna. Bakterierna i sin tur är helt beroende av växten.