Levande fossil

Många växter har kallats levande fossil. Det är nu levande växter som gett oss viktiga och ibland överraskande ledtrådar om hur forna tiders växter såg ut och hur växter utvecklats genom  årmiljonerna.

Kottepalmer uppkom för nära 300 miljoner år sedan. De är inte släkt med palmer utan är en fröväxt som inte har fröna inneslutana i en frukt. De är alltså nakenfröiga precis som tall och  gran. Kottepalmer var vanliga under dinosauriernas tidsålder.

Ginkgo är en nakenfröig växt som sett näst intill likadan ut i över 200 miljoner år. Barrträden  kinesisk sekvoja och wollemia var bara kända som fossil innan man hittade levande träd.  Wollemian upptäcktes så sent som på 90-talet i Australien nära Sydney. Väntar fler levande fossil på att bli upptäckta?