Köttätande växter

Linné ansåg att tanken på att Venus flugfälla faktiskt åt upp de insekter den fångade var både onaturlig och emot Guds avsikt. Inte förrän Darwin hundra år senare gjorde noggranna studier av framförallt rundsileshår accepterades det att det finns köttätande växter (men långtifrån alla botanister kunde smälta tanken på växter som konsumenter av djur).

Köttätande växter fångar sina byten på olika sätt. Tätört och sileshår fångar insekter med  ”klister”, bläddror har blåsor som suger in bytet, kannrankor och flugtrumpeter lockar ned bytesdjuren i sina bägarfällor. Klämfällorna hos Venus flugfälla har inspirerat många science-fiction författare.

Flugfällan äter inte bara kött – den kan räkna också. När en insekt nuddar ett av håren på bladen som utgör fällan händer ingenting. Först när det andra håret vidrörs slås fällan snabbt igen.