Onaturligt eller artificiellt urval

Darwin studerade inte bara naturligt urval. De principer som gäller i naturen har människan under årtusenden utnyttjat för att förädla de djur och växter som vi tagit i vår tjänst. Just i  Botaniska trädgården blir resultatet av så kallat artificiellt urval tydligt.

Darwin diskuterar hur sorter av till exempel vete, majs, ärtor och kål framkommit. Många spännande sorter av vanliga och ovanligare kulturväxter odlas i Botaniska trädgården, där man kan se kikärtor, quinoa, bovete, vildformer av vete, teff, surklöversrova…

Senast uppdaterad: 2023-10-02