Kunskapsbank för skolan

Kunskap är makt! Linné sa att utan namn förlorar saker sitt värde. Kunskap om växterna och naturen är viktig för att skapa förståelse för livet på jorden och för att kunna skapa en hållbar värld.

På den här sidan samlar vi bland annat information från tidigare utställningar i de linneanska trädgårdarna.

Evolution – exempel från Tropiska växthuset

År 2009 fyllde teorin om det naturliga urvalet 150 år. Det firade vi med en miniutställning om Darwin som evolutionsbiolog och botanist. Lär dig mer om några evolutionära teorier, med exempel från Tropiska växthuset.

Senast uppdaterad: 2023-06-19