Botaniska trädgårdens kaktussidor

På Botaniska trädgårdens kaktussidor har vi samlat information om kaktusarnas släktskap och utseende, var de växer, hur de lever och hur du odlar dem.

Kaktussidorna bygger på ett ALU-projekt utfört av botanisten Kristina Lönn, 2003.
Foto: Karin Martinsson
Teckningar: Kristina Lönn, Petra Holmgren, Curtis Botanical Magazine.
© Botaniska trädgården, Uppsala universitet

Last modified: 2023-05-02