Centaurea cheiranthifolia var. purpurascens - röd kamklint, v 25 2020

2020-06-17

En röd klint, men ingen rödklint

röd kamklint, Centaurea cheiranthifolia var. purpurascens, Botaniska trädgården. Foto Alma Kårehed, Uppsala universitet.

Veckans växt, röd kamklint Centaurea cheiranthifolia var. purpurascens från Kaukasus förekommer sällsynt i Sverige som kvarstående eller förvildad från odlingar. Den blommar nu i Botaniska trädgårdens södra del, i avdelningen för växter som gillar torrare, väldränerade marker.

Artens andra färgvariant, gul kamklint Centaurea cheiranthifolia var. cheiranthifolia, kommer ursprungligen från samma område. Den förekommer mycket sällsynt som förvildad på Gotland dit den kommit med utsäde.

Bekanta svenska släktingar är exempelvis blå- och rödklint, Centaurea cyanus och C. jacea.

De senaste veckornas växter