Eucrosia bicolor, v 5 2020

2020-01-29

Fjärilar faller för fagert flor

Eucrosia bicolor, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Eucrosia är ett släkte i amaryllisfamiljen (Amaryllidaceae) med åtta arter som alla finns i Ecuador och Peru.

Arten Eucrosia bicolor blommar nu i Tropiska växthusets Victoriasal där man kan se de för släktet typiska långa ståndarna.

Det kan vara så att alla odlade exemplar är samma klon, eftersom inga frön bildas när man försökt pollinera arten. Men växtens lökar gör den lätt att föröka. I naturen sköter fjärilar pollinationen.

De senaste veckornas växter