Appendicula cornuta, v 2 2020

2020-01-10

Pytteliten blomma med sporre, horn och bihang

Appendicula cornuta i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Appendicula cornuta hör hemma i ett området från östra Himalaya till södra Kina och ner mot Malaysia. Där växer den vanligtvis fastsittande på klippor (s.k. litofyt).

Blomman är bara några få millimeter stor, men vid basen finns ändå en liten punglik sporre. Man kan verkligen undra vem som är pollinatör.

Släktnamnet Appendicula betyder ungefär ”med litet bihang” och ska avse en liten knölbildning på blomläppen. Artepitetet cornuta betyder ”med horn” och åsyftar de hornlika utskott som finns på var sida om blommans könspelare (den speciella struktur hos orkidéer som består av ståndaren och pistillen med dess märke).

Veckans växt hänger på vänstersidan i Tropiska växthusets orkidérum.

De senaste veckornas växter