Colutea arborescens - blåsärt, v 38 2023

2023-09-21

Uppblåst europé håller jorden på plats

blåsärt, Colutea arborescens, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Från de centrala och södra delarna av Europa kommer blåsärt Colutea arborescens. Arten är torktålig och odlas ibland för att minska jorderosion. Friväxande blir busken flera meter hög.

Släktet Colutea omfattar en 30-tal arter och förekommer även i Afrika och Asien. Familjen är ärtväxter (Fabaceae).

Det svenska namnet kommer av de kraftigt uppblåsta frukterna (baljorna). De kan skymtas nere till vänster i bild.

Veckans växt kan ses i området mellan gångstråket och skandinaviska fjällpartiet i södra delen av Botaniska trädgården. I området där den växer har vi skapat nya gångar och rabatter för att rama in fjällpartiet. I några av rabatterna odlar vi tillfälligt gröngödlingsväxter för att berika jorden.

De senaste veckornas växter

Last modified: 2023-07-20