Hyophorbe verschaffeltii - flaskpalm, v 8 2023

2023-02-22

Denna handflata har en slät bagagerum

flaskpalm, Hyophorbe verschaffeltii, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Rubrikens text kommer från en (förhoppningsvis) maskin-översatt webbsida om veckans växt.

Flaskpalm Hyophorbe verschaffeltii med sin släta stam har nu en stor blomställning där blommorna börjar slå ut och som länge kommer kunna att ses i Tropiska växthusets regnskog.

Växtvärldens allra största blomställningar finns hos en annan palm. Talipotpalm Corypha umbraculifera kan få 11 meter långa och nästan 7 meter breda blomställningar med 60 miljoner blommor.

Veckans växt kommer från ön Rodrigues (Mauritius) och odlas världen över. Men öns kvarvarande naturliga population består av färre än sextio individer.

De senaste veckornas växter

Last modified: 2023-07-20