Capsicum rhomboideum, v 45 2022

2022-11-10

Vild chili

Capsicum rhomboideum, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Direkt till vänster när du stiger in i Tropiska växthusets Victoria-sal växer två paprikasläktingar.

Där finns tabascopeppar Capsicum frutescens med små ovala, orange-röda, upprätta och heta frukter. Där finns också veckans växt Capsicum rhomboideum med rundare och rödare frukter som helt saknar hetta.

De båda arterna i Victoria-salen är fleråriga och buskartade. Paprika och heta chilis är sorter av den (oftast) ettåriga arten spanskpeppar Capsicum annuum.

Veckans växt är en av få Capsicum-arter som finns kvar oförädlad i det vilda, från Mexiko till västra Sydamerika och Venezuela.

De senaste veckornas växter

Last modified: 2023-07-20