Ornithogalum sigmoideum, v 4 2023

2023-01-26

Kan man äta fågelmjölk?  

Ornithogalum sigmoideum , Botaniska trädgården. Foto Per Erixon.

Veckans växt hittar ni i skyltfönstret på norrgaveln av vårt låga växthus i södra delen av trädgården. Där visas det som blommar från samlingen av krukodlade lök- och knölväxter.

Ornithogalum sigmoideum har sin naturliga utbredning från sydöstra Europa till Kaukasus. Den blommar tidig vår för att sedan gå i vila över sommaren. Hela växten med sina underjordiska lökar säljs som grönsak på lokala marknader i Turkiet.

Släktet Ornithogalum anses numera omfatta drygt 200 arter fördelade kring två geografiska centrum; västra Asien och södra Afrika. Familjen är sparrisväxter, Asparagaceae. 

Släktnamnet översätts till ”fågelmjölk” och syftar troligen på den dominerande vita blomfärgen eller möjligen att vissa arter lokalt är väldigt sällsynta.

Plant of the week – in Swedish

Last modified: 2022-01-17