Asplenium bulbiferum - groddbräken, v 51 2022

2022-12-22

Groddbräken bland grodkräken

Groddbräken Asplenium bulbiferum i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Groddbräken Asplenium bulbiferum kommer från Nya Zeeland. En underart som ibland beskrivs som egen art finns även i Australien. Svartbräkensläktet Asplenium är det artrikaste bland ormbunkarna och omfattar runt 900 arter.

Ormbunkar sprider sig vanligtvis med sporer som gror till en gametofyt där befruktningen sker och den nya individen bildas. Hos groddbräken sker även asexuell förökning. Groddknoppar på bladen växer till nya genetiskt identiska individer och släpper från moderplantan när de är ungefär 5 cm stora. Detta har gett upphov till de engelska namnen på växten; ”Hen and Chicken Fern” och ”Mother Fern”.

Veckans växt hittar du till vänster om kottepalmerna i Tropiska växthusets vinterträdgård, öppen från 1 januari 2023.

Plant of the week – in Swedish

Last modified: 2022-01-17