Uvularia grandiflora – guldrams,v 20 2024

2024-05-16

Ingen guldkalv, men en gyllene spene

Guldrams Uvularia grandiflora i Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet

Guldrams Uvularia grandiflora hör precis som resten av de fem arterna i släktet hemma i östra delarna av Nordamerika. Den trivs i fuktiga lövskogsområden och är numera ganska vanlig i odling. Växtfamiljen är Colchicaceae, tidlösaväxter.

Släktnamnet gavs av Linné och syftar på de hängande blommorna. Latinets uvula betyder liten druva och återfinns även i den medicinska benämningen på gomspenen ovanför svalget i våra munnar.

De stora gula blommorna pollineras av flera arter av bin som dricker nektar och samlar pollen. Nektaren finns i små fördjupningar högt upp i den hängande blomman, vid basen av kalkbladen.

Guldrams växer vid norra muren i Barockträdgården.

Plant of the week – in Swedish

Last modified: 2022-01-17