Galanthus ’Silverwells’

En ensam snödroppe av sorten 'Silverwells' fotograferad i solljus framför en stenmur. Blomman är droppformad, med långa smala yttre blomblad. På de inre blombladen syns en ljust grön markering.’Silverwells’ är en sort med välformade blommor. De yttre kalkbladen är långskaftade och de inre bär en grön hjärtformad markering ytterst. Sorten har förmodligen uppstått på plantskolan Edrom i England och registrerades under 1980-talet.

Last modified: 2022-03-03