Galanthus elwesii 'Polar Bear'

När bild på tre blommor hos snödroppen 'Polar Bear'. De yttre blombladen är rundade och ganska breda. På de inre blombladen syns små gröna markeringar. längs kanten och vid basen är de gulgröna.'Polar Bear' är en senblommande sort med stora rundade blommor på korta blomskaft som gör att blommorna är lite uppvända. De yttre kalkbladen är breda och de inre har två gröna markeringar överst, en oval fläck och mot spetsen en smal broformad markering. Sorten har stora lökar och breda grågröna blad. Den är framtagen i Holland 2016.

Last modified: 2022-04-12