Trumpetkroniga narcisser

En blomma per stjälk. Trumpeten är lika lång eller längre än kalkbladen.

Narcisuss 'Elka'

I Botaniska trädgården hittar du 'Elka' på björkplan, i  hörnet Villavägen - Thunbergsvägen och i trädgårdens södra del mittemot köksträdgården.

Narcissus 'Mount Hood'

Narcissus 'Pistachio'

I Botaniska trädgården hittar du 'Brackenhurst' i de två ovala gräsytorna i Barockträdgården. 

Narcissus 'Topolino'

Narcissus ' W.P. Milner'

Du hittar 'W.P. Milner' i Botaniska trädgårdens södra del mittemot köksträdgården.

Last modified: 2021-09-13