Storkroniga narcisser

En blomma per stjälk. Trumpeten är kortare än kalkbladen men minst 1/3.

Narcissus 'Accent'

I Botaniska trädgården hittar du 'Brackenhurst' i de två ovala gräsytorna i Barockträdgården. 

Narcissus 'Brackenhurst'

I Botaniska trädgården hittar du 'Brackenhurst' i de två ovala gräsytorna i Barockträdgården. 

Narcissus 'Carlton'

Du hittar 'Carlton' i Botaniska trädgårdens södra del mittemot köksträdgården.

Narcissus 'Frosty Snow'

Narcissus 'Green Garden'

I Botaniska trädgården hittar du 'Elka' i Barockträdgården.

Narcissus 'Ice Follies'

I Botaniska trädgården hittar du 'Ice Follies' i de två ovala gräsytorna i Barockträdgården. Den växer också i trädgårdens södra del, mittemot köksträdgården.

Narcissus 'Stella'

I Botaniska trädgården hittar du 'Stella' i rabatterna runt Orangeriet.

Last modified: 2021-09-13