Småkroniga narcisser

En blomma per stjälk. Trumpeten är högst 1/3 av kalkbladens längd.

Narcissus 'Seagull'

Narcissus 'White Lady,

Du hittar 'White Lady' i Botaniska trädgårdens södra del.

Last modified: 2021-09-13