Cyclamineus-narcisser

En blomma per stjälk. Nedåtriktad blomma med bakåtböjda kalkblad.

Narcissus 'Jack Snipe'

I Botaniska trädgården hittar du 'Jack Snipe' i rabatterna runt Orangeriet och i trädgårdens södra del, mittemot köksträdgården..

Narcissus 'Jetfire'

Du hittar 'Jetfire'  tillsammans med andra narcisser på björkplan i Botaniska trädgårdens nordvästra hörn.

Narcissus 'Peeping Tom'

Du hittar 'Peepin Tom' tillsammans med andra narcisser på björkplan i Botaniska trädgårdens nordvästra hörn. Den växer också i trädgårdens södra del mittemot köksträdgården.

Last modified: 2021-09-13