Påskliljor och pingstliljor

En bädd av blommande narcisser i ljust citrongult och gult, med formklippta granar och buxbomshäckar i bakgrunden. Längst bak den gulputsade orangeribyggnaden Linneanum.

De välkända påsk- och pingstliljorna hör till släktet Narcissus i familjen Amaryllisväxter. Släktet innehåller ett 70-tal arter som växer vilt från Portugal till Turkiet. Gemensamt för dem alla är att de har blommor med sex blomblad (kalkblad) och en bikrona (trumpet).

De flesta narcisser är lättodlade. Lökarna trivs i sol till halvskugga, gärna där det är lite fuktigare under växtperioden men torkar upp under sommaren då de vilar. Några, som jonkviller och tazetter, vill ha det soligare mer dränerat.

Tretton olika grupper av narcisser

Narcisser hybridiserar lätt vilket har gett upphov till en mängd hybrider och sorter. Dessa brukar delas in i 13 sort-grupper baserat på blomdelarnas färg, form och inbördes storleksförhållande.

Trumpetkroniga narcisser och storkroniga narcisser

Närbild på påsklilja med ljust citrongula kalkblad och gul trumpet, sorten 'Topolino' i gruppen trumpetblommiga narcisser.
Trumpetkroniga narcisser
Närbild på en vitblommig narciss, med bred vit trumpet. SOrten 'Ice Follies' i gruppen storkroniga narcisser.
Storkroniga narcisser

Småkroniga narcisser och fylldblommiga narcisser

Närbild på vitblommig narciss med kort orange-röd trumpet. Sorten 'Seagull' i gruppen småkroniga narcisser.
Småkroniga narcisser
Bild på en planta med en gul påsklilja med fylld blomma - den har många kalkblad och flera trumpeter i varandra. Sorten 'Telamonius Plenus' i gruppen fylldblommiga narcisser.
Fylldblommiga narcisser

Triandrus-narcisser och cyclamineus-narcisser

En grupp av helt vitblommiga påskliljor, sorten 'Thalia', med kraftig gräddvit trumpet. Den tillhör gruppen triandrus.
Triandrus-narcisser
Närbild på gulblommig narciss lång gul trumpet och bakåtböjda kalkblad. Sorten 'Peeping Tom' i gruppen cyclamineus-narcisser.
Cyclamineus-narcisser

Jonquilla-narcisser och tazetta-narcisser

Närbild på vitblommig narciss med utbredda kalkblad och gul trumpet. Sorten 'Silver Smiles' i gruppen jonquilla-narcisser.
Jonquilla-narcisser
Närbild på blommor av gulblommig narciss med kort klart gul trumpet och citrongula kalkblad. Sorten 'Minnow' i gruppen tazetta-narcisser.
Tazetta-narcisser

Poeticus-narcisser och bulbocodium-narcisser

Närbild på vitblommig narciss med mycket kort gul trumpet med röd kant. Sorten Narcissus poeticus 'Recurvus'.
Poeticus-narcisser
Närbild på fyra blommor av en gulblommig narciss med bred och lång trumpet, där de små, spetsiga kalkbladen bara bildar en liten krans på mitten. Sorten 'Julia Jane' i gruppen bulbocodium-narcisser.
Bulbocodium-narcisser

Flikkroniga narcisser och narciss-arter

Närbild på ljust gulblommig narciss där kalklbladen är ljust citrongula och trumpeten ersatt av en ring av klart gula blomblad.. Sorten 'Daiguiril' i gruppen flikkroniga narcisser.
Flikkroniga narcisser
Närbild på gulblommig påsktrumpet med bred solgul trumpet med en liten krans av spetsiga kalkblad i samma färg. Arten Narcissus bulbocodium.
Vilda arter av narcisser

Övriga narcisser

Närbild på vitblommig narciss med kort orange-röd trumpet. Sorten 'Seagull' i gruppen småkroniga narcisser.
Övriga sorter av narcisser

Bulbous walk in The Botanical Garden

In the fall of 2018, 75.000 bulbs and tubers were planted in The Botanical Garden. Linneanum and other buildings have long been surrounded by lawns and flowerbeds that brighten up the garden in early spring. They, as well as our potted bulbs, exotic tubers, and recently planted species, are parts of The Botanical Garden’s collection of bulbs and tubers.

Here, you can download our map of areas with many bulbs and tubers(text in Swedish). The colours mark which part of the season the bulbs and tubers are in season. Areas marked with yellow flower in early spring (Mars-April), green areas flower in late spring (May) and red areas in fall.

Daylilies, Crocus speciosus, and Colchicum are some colourful additions to the flowerbeds in the summer and autumn.

Map showing areas with an extra amount of bulbiferous and tuberous plants in The Botanical Garden, Uppsala University.
Last modified: 2023-08-02