Vinca minor, vintergröna

Vinca minor, vintergröna Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow.

Vintergröna var en vanlig prydnadsväxt på större gårdar under 1700-talet, och Rutger Sernander antog därför att den fanns i Hammarby redan när Linné kom dit. Möjligheten att Linné själv planterat in arten finns emellertid, eftersom han odlade denna art i Hortus Upsaliensis. Vintergröna växer idag rikligast i den västra delen av parken, men finns också på många andra ställen inom och utanför museiområdet. Vintergröna är en art ur den huvudsakligen tropiska familjen Apocynaceae och den var säkerligen både en av Linnés prydnadsväxter och en del av hans undervisningsträdgård i Hammarby.