Prunus mahaleb, vejksel

Blommande Prunus mahaleb, vejksel vid gavlen till huvudbyggnaden på Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto Jesper Kårehed.
Foto: Jesper Kårehed.

Enligt den lokala traditionen planterade Linné en vejksel i det lilla buskkvarteret väster om huvudbyggnaden. Trädet växte sig mycket stort men huvudstammarna knäcktes vintern 2012. De skjuter dock nya skott, så det gamla trädet lever vidare. Alldeles norr om denna vejksel finns ytterligare en som troligen är ett rotskott från den äldre individen. Ingen annan föryngring har kunnat upptäckas inom området. Möjligen har arten problem med att kunna etablera sig på våra breddgrader. Linné odlade vejksel i Uppsala botaniska trädgård.