Drymocallis rupestris, trollsmultron

Drymocallis rupestris, trollsmultron Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow

Trollsmultron växer endast i Hortus Sibiricus och har troligen sitt ursprung från Linnés odlingar där. Arten odlades av Linné i Uppsala botaniska trädgård. Den var nära att försvinna från Hammarby helt i början av 1900-talet.

Tycho Tullberg skrev 1918 om beståndet i Hortus Sibiricus: "I min ungdom fanns där även ett exemplar av en Potentilla med, om jag minnes rätt, vita blommor. Samma exemplar hade av en botanist, sedermera konsistorienotarien A. Schagerström observerats ungefär 20 år förut, och det är väl troligt, att det stått där sedan Linnés tid. Det blev sedan borttaget, förmodligen av botaniserande ungdomar." Rutger Sernander efterlyste samma år i ett upprop gamla insamlingar av trollsmultron från Hammarby. Ett par år därefter upptäcktes några levande plantor inom Hortus Sibiricus murar av Sernander och Markus Hulth. Arten hade tydligen överlevt de botaniserande ungdomarna. En insamling av Erik Almquist 1927 i Uppsala universitets samlingar bekräftar förekomsten.

Beståndet av trollsmultron har ökat markant under 1900-talet och idag finns en betryggande stor population. Det största hotet mot trollsmultronets existens är en rekonstruktion av Hortus Sibiricus som gjordes 1992. Vissa arter i rekonstruktionen har spridit sig i grässvålen och kan på sikt tränga ut det sårbara linneanska trollsmultronet, som måste skyddas från konkurrens av andra arter för att kunna fortleva och spridas. Området bör kontinuerligt rensas från de främmande invaderande arterna.