Syringa vulgaris, syren

Syringa vulgaris, syren Linnés Hammarby Uppsala universitet. Närbild på blommande kvist.
Foto: Jesper Kårehed

Linné planterade in syren på Hammarby enligt den förteckning som han skrev på 1760-talet, men det är inte känt var. Möjligen kan de syrenbuskar som står söder om östra flygeln vara ursprungliga.

Syren finns idag spridd i parken och på hammarens sluttningar och troligen härrör flera av dem från Linnés egna buskar.

Det är troligt att de buskar som Linné en gång planterade har förökats genom delning och omplantering så att flera av buskarna i Hammarby bildar en klon.