Prunus avium, sötkörsbär, bigarrå

Prunus avium, sötkörsbär, bigarrå Linnés Hammarby Uppsala universitet. Bild på frukt.
Foto: Jesper Kårehed.

Sötkörsbär växer rikligt i hela Hammarby. Dessa träd är troligen ättlingar till bigarråträd i Linnés fruktträdgård.

Rutger Sernander har i sina rapporter från Hammarby i Svenska Linnésällskapets årsskrift berättat om ett gammalt bigarråträd med gula frukter i museiområdets nordöstra hörn. Kanske växte här flera bigarråträd på Linnés tid. Området kring trädet höggs ut på 1920-talet för att underlätta regenerationen av bigarråträdet. Bland annat fälldes då "Morbror Mojes ek", en gång planterad av Mauritz Ridderbjelke. Bigarråträdets stam stadgades genom plombering med cement. De kalla vintrarna i början på 1940-talet gick emellertid illa åt det gamla trädet, och Rutger Sernander rapporterade att det i juni 1942 var döende, med undantag av några små bladbärande kvistar, men att telningar vuxit upp runt trädet.

Ända in på 1970-talet höll sig moderträdet kvar delvis levande, men är idag helt förruttnat och borta. Cementplomberingen ligger kvar och utmärker platsen för trädet. Runt den har telningarna vuxit upp till ca 25 vuxna träd. Alla dessa verkar dock ha röda frukter som på fotot.