Prunus spinosa, slån

Prunus spinosa, slån Linnés Hammarby Uppsala universitet. Bild på gren med frukter.
Foto: Flickr/Nociveglia.

Slån växer vilt i hagarna kring Hammarby och det finns anledning att undersöka dessa slånbuskage lite närmare. Linné förordade nämligen, bland annat i Flora suecica, att bönderna skulle plantera slån som häckväxt. Han sade till och med så här på en exkursion 1760: ”Denna buske utrotas nu mest av våra bönder, men den tid kommer då de få köpa frö till häckar då intet gärdsle mer finnes, och av våra svenska trän går ingen upp emot denna”.

Abraham Bäcks son Carl besökte Linné i Hammarby 1772. Han inventerade Linnés humlegård och där noterade han bland annat arten slån. Idag finns där en gammal slånhäck som löper längs hela den gamla östra kanten av humlegården och troligen fanns den där redan på Linnés tid. Man får anta att Linné här har följt sina egna råd och planterat en slånhäck för att spara gärdsle på sin gård Hammarby. Slånhäcken är en del av det biologiska kulturarvet i Hammarby, och ska som sådan bevaras och skyddas. Det vore intressant att undersöka strukturen hos slånsnår som växer vid gärdesgränser i Hammarby och på gårdar i omgivningen.